Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 776 771 573
po-pá 9-16:00

Jaký je rozdíl mezi plovoucí a lepenou podlahou?

Jaký je rozdíl mezi plovoucí a lepenou podlahou?

Je to jako se vším, obě varianty pokládky podlahy, tedy plovoucí a lepená, mají svá pro i proti. Ale dobrá zpráva hned na začátku, u spousty krytin už dnes výrobci dodávají stejný dekor s oběma způsoby pokládky (např. vinylySPC podlahy z kolekcí KPP, Wineo atd.), takže při nerozhodnosti můžete v jednom bytě či domě zkombinovat obě varianty bez designových kompromisů. A také existuje „hybridní“ způsob pokládky, ale to až na závěr...

Lepené podlahy, jak vyplývá z názvu, jsou celoplošně (pevně) přilepeny ke spodní podkladní vrstvě. Oproti tomu plovoucí podlaha není pevně spojena s podkladem, ale volně na něm leží. Jednotlivé dílce/lamely plovoucí podlahy se mohou spojovat lepidlem v drážkách, ale dnes už převažuje spíše suchý způsob bez lepidla, tzv. zámkový spoj. Plovoucí způsob rozšířily v 80. letech minulého století laminátové krytiny, které jako první přišly se zámkovými spoji (dříve než dřevěné podlahy).

Samozřejmě vždy záleží na prvotním zvážení, co člověk od podlahy očekává, jaké situace mohou nastat, a od toho by se měla odvíjet i volba způsobu pokládky. Takovým základním kritériem je čas, resp. délka doby, na kterou si chcete podlahu pořídit.


ČAS:

Výměna plovoucí podlahy je rychlejší, snazší a cenově méně náročná

Pokud plánujete podlahu jen na určité časové období a víte, že ji budete chtít za deset patnáct let měnit, tak byste měli uvažovat o plovoucí podlaze, protože následná výměna je podstatně rychlejší, snazší, bez stavebního ruchu a cenově méně náročná než v případě celoplošně přilepené podlahy.

Ještě kratším časovým horizontem pro podlahu může být situace, kdy bydlíte v nájemním bytě a nelíbí se Vám tam podlahy. Asi těžko je budete vytrhávat, když po skončení nájmu budete muset uvést byt do původního stavu. Můžete však na stávající a nevyhovující krytinu položit plovoucí podlahu, kterou v okamžiku, kdy vám nájemní smlouva skončí, tak ji jen lehce rozeberete (na rozdíl od celoplošně přilepené krytiny) odnesete si ji třeba do nového podnájmu. 


KVALITA PODKLADU:

Plovoucí podlaha je méně náročná na pevnost podkladu

Všechny podlahové krytiny potřebují suchý, pevný a rovný podklad.  Zejména z pohledu pevnosti v tahu však lepené podlahy vyžadují vyšší parametry. Tehdy je vhodná a možná i jediná možná instalace krytiny plovoucím způsobem, která je méně náročná na kvalitu podkladu co do pevnosti v tahu. Samozřejmě nesmí docházet k vertikálním pohybům podkladu, tzn. že se nesmí podklad houpat, to je základní podmínka pro pokládku plovoucím způsobem i lepením. 

Na vysvětlenou k pevnosti podkladu - každá krytina v rámci svého životního cyklu vlivem klimatických podmínek pracuje, roztahuje se a smršťuje. A pokud je krytina přilepena, tak podklad musí mít takovou pevnost, aby tyto pohyby krytiny zvládl vyrovnat, což může být občas problém u rekonstrukcí, kdy se podklad tváří, že je rovný, suchý, ale v rámci pevnosti není bez další úpravy dostatečně pevný pro lepení.


DESIGN A PLOCHA:
 

Přilepená podlaha nepotřebuje dilatace a tedy přechodové lišty 

I když to zatím vyznívá, že benefity plovoucí pokládky převažují nad plošným lepením, i celoplošné lepení má své výhody, které plovoucí pokládka nedokáže nabídnout. A tím je třeba instalace větších jednolitých ploch bez dilatačního přerušení, tedy bez přechodových lišt (prahů) mezi místnostmi. Pokud pokládáte krytinu plovoucím způsobem, tak musí být dodrženo oddělování jednotlivých ploch, tzn. ve dveřích musí být ponechána mezera mezi krytinou a musí tam být dány přechodové lišty. V případě celoplošného lepení je možné pokládat členité plochy v jednom kuse, což může vyhovovat více z pohledu čistého designu.  


OPRAVA PODLAHY:
 

Jednotlivé lamely lze vyměnit o obou pokládek 

Oprava podlahy je možná u obou variant pokládek. Plovoucí pokládka nabízí dva způsoby opravy, prvním časově náročnějším způsobem je demontáž celé podlahy až k lamele, kterou je třeba vyměnit, a opětovné složení krytiny. Druhou možností je výměna jen dílu uprostřed plochy, ale realizátor musí mít know how, jak na to,.

U lepené pokládky je výměna dílu v ploše relativně snazší, ale relativně, protože je také pracná, v podstatě to je hodinářská práce a realizátor opět musí mít zkušenost, být manuálně zručný a musí mít notnou dávku trpělivosti, aby nepoškodil vedle ležící dílce. 


PODLAHOVÉ TOPENÍ:
 

Vhodné jsou obě varianty pokládky 

Pokládka na podlahové topení je možná oběma způsoby. U celoplošného přilepení podlaha lepší tepelnou vodivost, resp. nižší tepelný odpor, ale jedná se o takové hodnoty, které jsou pro běžného uživatele těžko rozeznatelné. 

Pokud mluvíme o elektrickém podlahovém topení, tak pro lepenou podlahu musí být topení zalité mazaninou, aby lepená podlaha měla pevný podklad. U plovoucích krytin lze topné systémy instalovat na podklad a rovnou na ně položit krytinu.


AKUSTIKA:
 

V místnosti je tišší lepená podlaha 

V rámci akustiky  mají oba systémy pokládky odlišné vlastnosti. U podlah řešíme dva druhy akustiky, zjednodušeně řečeno akustiku v místnosti, tedy hlučnost krytiny, kterou vydává při chůzi nebo při jejím používání,tedy zvuky, které vrací do místnosti. A pak akustiku řešíme z pohledu přenosu zvukových vln do konstrukce budovy a tedy zvuky v místnosti pod podlahou. Pokud toto porovnáme, tak v případě plovoucí pokládky je krytina hlučnější v rámci místnosti, kde ji používáme, ale nepřenáší tolik zvuky do dalších místností. Ulepených podlah to je obráceně, přilepená krytina je v rámci místnosti tišší, ale může docházet k přenosu zvukových vln do místností, které jsou zejména pod tou krytinou.


VLHKOST:
 

Spíše než pokládku je třeba zohlednit vhodnost samotné krytiny  

Požadované hodnoty vlhkosti podkladu i prostředí jsou stejné u obou typů pokládky. Spíše je třeba zvážit, zda samotná krytina je vhodná pro vlhké prostředí. V případě celoplošného přilepení krytina snese horší podmínky, protože lepidlo podrží krytinu při vyšších hodnotách než u plovoucího způsobu. Na druhou stranu v případě dlouhodobě trvajících vlhkých podmínek může dojítnevratnému poškození krytiny.


LAMINÁTOVÉ PODLAHY:
 

Výrobci doporučují jen plovoucí pokládku 

laminátových podlah většina výrobců vyloženě nedoporučuje celoplošné lepení. Důvod je ten, že u laminátů je obvykle nosičem HDF deska, která reaguje na změny vlhkosti, tedy pracuje. A celoplošné přilepení by bránilo tomuto pohybu, takže by mohlo dojít k poškození krytiny.


SCHODY:
 

Krytinu jen nutné přilepit

V obecné rovině nehraje z pohledu pokládky prostor až takovou roli, přesto jsou místa, kde je nutné krytinu vždy přilepit, to jsou schody!


NA ZÁVĚR
: 

Existuje hybrid mezi lepenou a plovoucí pokládkou 

Hybridní nejsou jen auta, ale i podlahy - existují totiž podložky, zejména protihlukové, které nabízejí benefity obou pokládek. Podlahář takovém případě nepoužívá lepidlo, ale na podklad položí na volno jen podložku, která má na vrchní straně fólii (např. Silent Premium), pod nížje lepicí vrstva. Fólie se těsně před pokládkou krytiny strhne a přímo na lepicí vrstvu podložky se aplikuje krytina. Po zaválcování a zaschnutí drží krytina přímo na podložce(nikoli na podkladu J). Takové řešení výrazným způsobem zvyšuje akustický komfort krytiny a současně máte celoplošně přilepenou krytinu, kterou ale můžete kdykoli bezpoškození podkladu demontovat...

 

Přečtěte si další články z našeho blogu!

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies